Pineda Vallvè Salas

 

1987 Va néixer a Vila-seca, Espanya

2005-2015 Llicenciada en Arquitectura Superior a l'ETSAB

2006 Va treballar per BARQ, Espanya

2007 Estudis de Disseny Gràfic a CYPSA

2009-2010 Intercanvi universitari a l'ETSAS, Sevilla

2011 Va treballar per Arhitektura THOLOS, Zagreb

2013 Workshop ETSAB (Barcelona) - AA (London School): BODEGA, Enological Metabolism

2013 Va fundar VVArquitectura amb l'Alba Vallvé

2014 Workshop ETSAB (Barcelona) - CUHK (Hongkong): Learning from Barcelona

 

Llicenciada en Arquitectura Tècnica Superior l'any 2015 per l'Escola Tècnica Superior de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Prèviament ha col·laborat en diferents estudis a Mataró (D.A.U. Despatx d'Arquitectura i Urbanisme), a Tarragona (Barq) i a Zagreb (Tholos Arhitektura). Ha participat en concursos d'àmbit internacional amb el Taller Obert de Concursos (Taller de innovació de la ETSAB, laboratori d'investigació arquitectònica i urbanística) i amb l'estudi d'arquitectura Croata, Tholos Arhitektura. Ha participat en intercanvis universitaris amb la universitat de Sevilla (ETSAS) en el programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) amb obtenció d'una beca Sèneca. Ha participat en intercanvis professionals amb el programa IAESTE (International Association fot the Exchange of Students for Technical Experience) amb col·laboració amb l'estudi Tholos Arhitektura. Ha participat Workshops com "LEARNING FROM BARCELONA" a l'ETSAB en col·laboració amb la Chinese University of Hong Kong (CUKG) o "BODEGA: Enological Metabolism" a l'ETSAB en col·laboració amb la Architectural Association School of Architecture - AA Visiting School.

  • Facebook Icono
  • Instagram Icon
  • Pinterest Icon
  • Twitter Icon

Segueix-nos!

©VVArquitectura