ITE
CEE

Inspecció Tècnica de l'Edifici:

 

Si vius en una finca amb més de 45 anys d'antiguitat contacta amb nosaltres perque et duguem a terme una Inspecció Tècnica i t'assesorem en la resolució de les patologies que l'immoble hagi desenvolupat al llarg dels anys. 

Cèdula d’Habitabilitat
Altres serveis

Certificacions Energètiques

 

Realitzem certificacions energètiques d'habitatges, locals i oficines. Contacta amb nosaltres per concertar una visita i t'enviarem el pressupost. 

 

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat, segons el Decret 141/2012 i tenint en compte la data en que va ser construït, és a dir, certifica que és apte per a ser destinat a residència de persones.

 

- Aixecaments planimetrics

 

- Projectes Tècnics

 

- Canvis d'ús

 

- IIT: Informes d'Idoneïtat Tècnica

 

- Estudis de viabilitat

 

  • Facebook Icono
  • Instagram Icon
  • Pinterest Icon
  • Twitter Icon

Segueix-nos!

©VVArquitectura