La Terrassa

Reconversió d'una antiga caseta en un espai de llum i ombres. Redisseny d'una terrassa i d'un bar d'un hotel.

Fitxa Tècnica

Projecte en construcció

Data inici obra:          Gener 2017

Data final obra:         Abril 2017

Lloc:                             Vila-seca

Promotor:                  Client privat

Equip

Arquitectes: VVArquitectura

Alba Vallvè Salas

Pineda Vallvè Salas

Fotografia: VVArquitectura

Memòria

En el procés de renovació i millora constant d'un complex hoteler, es decideix anar creant petits ambients que millorin els espais exteriors comuns. Amb això s'aconsegueix anar dotant de personalitat pròpia cadascun dels espais, a l'hora que es diversifica l'oferta i es revaloritzen els espais comuns.

 

Partint sempre de preexistències que cal reformar, es van aconseguint la creació dels nous espais. La configuració volumètrica la dóna la pròpia estructura existent, però amb la utilització de nous materials d'acabat i revestiments, les seves textures, els seus colors, juntament amb el mobiliari i petits elements decoratius, s'acaben creant els ambients personalitzats i especialitzats per aconseguir diferents activitats de relax, de reunió, de consum.... diversificant i especialitzant l'oferta.

 

 

  • Facebook Icono
  • Instagram Icon
  • Pinterest Icon
  • Twitter Icon

Segueix-nos!

©VVArquitectura