límits oberts

Fitxa Tècnica

Disseny i reforma dels espais exteriors d'un hotel per a la celebració d'events multitudinaris i polivalents. 

 

Projecte Construït

Data inici obra:           Desembre 2016

Data final obra:          Maig 2017

Lloc:                              Vila-seca

Superfície:                   2019 m²

Promotor:                   Client privat

 

 

Equip
Memòria

Arquitectes: VVArquitectura

Alba Vallvè Salas

Pineda Vallvè Salas

Fotografia: Estudi de Llum

 

 

El projecte parteix de la decisió de convertir unes pistes esportives d'un complex hoteler en un espai polivalent per la realització d'esdeveniments socials de format variat i necessitats diverses, que permeti vincular-se o no del propi hotel a través del seu propi accés.

 

Es reconfigura tota la superfície, permetent la creació de diferents ambients en funció de la ubicació de la vegetació entesa com a mobiliari que dibuixa uns límits visuals verds. Per trencar la monotonia d'una llosa de 2000m² s'utilitzen tres materials en el tractament del paviment que generen diferents ritmes i permeten una xarxa de distribució d'instal·lacions: la fusta, la ceràmica i el formigó.

 

L'ús puntual dels esdeveniments es compatibilitza amb un ús més periòdic d'espai de jardí del propi hotel. Es doten els espais d'un ús concret mitjançant la utilització del mobiliari fix i mòbil, de construccions auxiliars, elements per donar ombra i d'una piscina que domina tot el conjunt. El tractament de la il·luminació artificial també és un element més del disseny ja que també es preveuen esdeveniments durant la nit.

 

En la part central del projecte s'hi ubica una gran pèrgola, que trasllada a la tercera dimensió el joc d'angles i línies dibuixat en el paviment. Aquesta es relaciona amb la creació d'una zona de serveis (bar, ascensor i banys) que doten l'espai de la infraestructura fixa necessària.

 

El resultat final és un espai polivalent, amb una zonificació que permet l'organització d'esdeveniments de diferents característiques conjugant tots els elements que configuren l'espai dissenyat.

  • Facebook Icono
  • Instagram Icon
  • Pinterest Icon
  • Twitter Icon

Segueix-nos!

©VVArquitectura