Pou

 

De crugia molt estreta, l'esponjament del pati posterior i la creació del pati central, permeten la il·luminació natural i la profunditat de visuals, tot desdibuixant l'interior de l'exterior.

Fitxa Tècnica

Projecte en construcció

Data inici obra:           Gener 2018

Data final obra:           en construcció

Lloc:                              Vila-seca

Superfície:                   203,00 m²

Promotor:                   Client privat

Equip

Arquitectes: VVArquitectura

Alba Vallvè Salas

Pineda Vallvè Salas

Arquitecte tècnic: Sergi Balsells

Càlcul estructura: Pere Alegret Fortuny

Memòria

Es tracta d'un projecte de rehabilitació d'un edifici entre mitgeres existent amb una crugia molt estreta; únicament 2,70 metres d'amplada lliure. Un cop analitzat l'edifici es descobreix la problemàtica essencial de l'habitatge actual, la manca de llum. Es decideix enderrocar les construccions auxiliars  del pati posterior per tal d'aconseguir un pati més oxigenat i alhora s'obren grans finestrals a la façana posterior (Nord).

També es busca una relació vertical lumínica enderrocant l'escala existent i creant una escala-pati que actua com a un pou de llum que connecta tot l'habitatge.

 

El programa és senzill. En planta baixa es manté una zona a l'entrada com a garatge i una sala vinculada al pati posterior. En planta primera es situa la cuina - menjador. En planta segona es disposen dos dormitoris, mentre que la planta golfa queda com un únic espai diàfan vinculat a una terrassa per on es pot accedir a la coberta - solàrium.

 

La intervenció estructural de l'edifici és de reforç mitjançant una capa de compressió connectada per tal del donar estabilitat a tots els forjats. La façana principal no modifica a la planta baixa per permetre l'accés del cotxe, mentre que la resta es manté igual. La transparència de la façana posterior s'aconsegueix mitjançant l'estintolament del mur de càrrega original i l'enderroc de les construccions posteriors, connectant el pati amb l'habitatge i donant sensació de permeabilitat interior-exterior.

 

Estat previ
  • Facebook Icono
  • Instagram Icon
  • Pinterest Icon
  • Twitter Icon

Segueix-nos!

©VVArquitectura