Projecte en construcció

Data inici obra:           Abril 2017

Data final obra:          en construcció

Lloc:                              Vila-seca

Superfície:                   628,21 m²

Promotor:                   Client privat

Fitxa Tècnica

Sant Josep

 

Casa del 1880 situada al centre històric de Vila-seca, on es rehabilita el patrimoni de l'habitatge i l'annex posterior tot dialogant amb la creació d'un nou volum de formigó.

Memòria

La voluntat del projecte es potenciar el patrimoni de la construcció original tot eliminant reformes que en el transcurs del temps han deteriorat l'arquitectura. S'aprofita l'actuació per adequar l'habitatge a les necessitats i requisits actuals.

 

Es saneja la part posterior del pati unint-la amb el pati veí tot dotant de visuals noves, que juntament amb la construcció d'un nou volum de formigó crea diàleg amb el nou jardí i l'annex rehabilitat. Es manté l'estètica original de l'edifici en la part rehabilitada, mentre que en la part d'ampliació s'opta per un llenguatge diferent que contraposa i emfatitza ambdues parts.

 

Es manté l'accés i l'escala original de l'edifici, tot afegint-hi un ascensor i un lluernari.

El programa de l'edifici principal es desenvolupa separant els usos per plantes. La planta baixa es destina a accés, aparcament i diferents sales (taller, magatzem, sala de màquines i bodega).

En planta primera es situa el programa de la zona de dia, on la transparència del nou volum que conté la sala d'estar es converteix en connector i estableix una relació intensa amb el pati i el patrimoni existent.

En planta segona es situa el programa de la zona de nit i finalment a la planta golfa es suprimeixen les divisòries tot creant un únic espai diàfan.

 

La nova distribució ha permès l’eliminació de barreres arquitectòniques, creant recorreguts i espais accessibles i s’ha rehabilitat seguint els criteris de sostenibilitat. Les cobertes i els terres estan aïllats tèrmicament, les finestres i balconeres són noves amb trencament de pont tèrmic i doble vidre baix emissiu i disposa de plaques solars pel terra radiant i la contribució d’aigua calenta.

 

Un cop analitzat  l'edifici es decideix reforçar estructuralment els forjats i substituir-ne les parts necessàries, tot millorant les prestacions de l'edifici. A l'annex, antic assecador de pells, s'enderroca parcialment el forjat intermedi per crear un espai unitari amb doble alçada. La coberta es rehabilita per sobre afegint una capa de compressió connectada que permet mantenir l'estètica interior de les bigues de fusta. Es recuperen les arcades originals i s'eliminen els porxos afegits tot recuperant la imatge original.

 

Arquitectes: VVArquitectura

Alba Vallvè Salas

Pineda Vallvè Salas

Arquitecte tècnic: Sergi Balsells

Enginyer Industrial: Josep Maria Delmuns

Càlcul estructura: Josep Lluís Serven

Equip
Estat previ
  • Facebook Icono
  • Instagram Icon
  • Pinterest Icon
  • Twitter Icon

Segueix-nos!

©VVArquitectura