Reforma i canvi d'ús 4 vivendes 1
Reforma i canvi d'ús 4 vivendes 2
Reforma i canvi d'ús 4 vivendes 3
Reforma i canvi d'ús 4 vivendes 4
Reforma i canvi d'ús 4 vivendes 5
Reforma i canvi d'ús 4 vivendes 6
Reforma i canvi d'ús 4 vivendes 7
Reforma i canvi d'ús 4 vivendes 8
Reforma i canvi d'ús 4 vivendes 9
Reforma i canvi d'ús 4 vivendes 10
Reforma i canvi d'ús 4 vivendes 11

Reforma i canvi d'ús de 4 pisos a Ronda Universitat

Projecte Construït

Data inici obra:      Gener 2014

Data final obra:     Abril 2014

Lloc:                          Barcelona

Client:                       particular